Natječaji za javnu nabavu

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/22).
Predstavnici naručitelja su u smislu odredbi članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- Vis Solis d.o.o., I. Lubenjaki 10, Zagreb, OIB 96373510906
- Euro ekspertiza j.d.o.o., Novačka 36, Zagreb, OIB 29733376297
- ATIR d.o.o., Sutinska vrela 24, Zagreb, OIB 78047971448
- APOLO d.o.o., Novačka 36, Zagreb, OIB 84075740035

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2024.g.

Plan nabave 2024
Plan nabave 2024 - IZMJENA 1
Plan nabave 2024 - IZMJENA 2
Plan nabave 2024 - IZMJENA 3

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2023.g.

Plan nabave 2023
Plan nabave 2023 - IZMJENA 1
Plan nabave 2023 - IZMJENA 2
Plan nabave 2023 - IZMJENA 3
Plan nabave 2023 - IZMJENA 4
Plan nabave 2023 - IZMJENA 5
Plan nabave 2023 - IZMJENA 6
Plan nabave 2023 - IZMJENA 7
Plan nabave 2023 - IZMJENA 8
Plan nabave 2023 - IZMJENA 9
Plan nabave 2023 - IZMJENA 10
Plan nabave 2023 - IZMJENA 11

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2022.g.

Plan nabave 2022
Plan nabave - I. rebalans
Plan nabave - II. rebalans
Plan nabave - III. rebalans
Plan nabave - 4. Izmjena Plana nabave

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2021.g.

Plan nabave 2021
Plan nabave - I. rebalans
Plan nabave - II. rebalans

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2020.g.

Plan nabave 2020
Plan nabave - I. rebalans
Plan nabave - II. rebalans

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2019.g.

Plan nabave 2019
Plan nabave 2019 - I. rebalans
Plan nabave 2019 - II. rebalans
Plan nabave 2019 - III. rebalans
Plan nabave 2019 - IV. rebalans

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2018.g.

Plan nabave 2018
Plan nabave 2018 - I. rebalans
Plan nabave 2018 - II. rebalans

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2017.g.

Plan nabave 2017
Plan nabave 2017 - I. Rebalans
Plan nabave 2017 - II. Rebalans

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2016.g.

Plan nabave 2016 - V. Rebalans
Plan nabave 2016 - IV. Rebalans
Plan nabave 2016 - III. Rebalans
Plan nabave 2016 - II. Rebalans
Plan nabave 2016 - Rebalans
Plan nabave 2016

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2015.g.

Plan nabave 2015
Rebalans plan nabave 2015
Rebalans plan nabave 2015 - 2
Rebalans plan nabave 2015 - 3

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2014.g.

Plan nabave 2014
Plan nabave 2014 - Rebalans
Plan nabave 2014 - Rebalans - Kolovoz
(Kolovoz) Rebalans financijskog plana za 2014. godinu

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2013.g.

Plan nabave 2013
Plan nabave 2013 - IZMJENA 1
Plan nabave 2013 - IZMJENA 2

Pregled planiranih ugovora o javnoj nabavi 2012.g.

Plan nabave 2012