Naručivanje

Specijalna bolnica za plućne bolesti

  • KONTAKT PODACI ZA NARUČIVANJE PACIJENATA:
  • Fax: +385 1 6281 386
  • E-mail: narucivanje@pulmologija.hr