Pregled dokumentacije za nadmetanje 2019

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Usluge pranja rublja
Dokumentacija o nabavi za postupak jednostavne nabave - Usluge pranja rublja
Dokumentacija za nadmetanje - Poziv na dostavu ponude za usluge pranje rublja
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik


Pregled dokumentacije za nadmetanje 2015

Medicinski plinovi

Dokumentacija za nadmetanje - Medicinski plinovi
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Medicinski plinovi - ODLUKA

Reagensi za alergološka određivanja

Dokumentacija za nadmetanje - Reagensi za alergološka određivanja
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Reagensi za alergološka određivanja - ODLUKA

Dnevni obroci za bolesnike (zajutrak, ručak, večera)

Dokumentacija za nadmetanje - Dnevni obroci za bolesnike
Dokumentacija za nadmetanje - Dnevni obroci za bolesnike - ODLUKA

Potrošni medicinski materijal

Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni medicinski materijal
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni medicinski materijal - ODLUKA
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni medicinski materijal - PONIŠTENJE

Usluga pranja rublja

Dokumentacija za nadmetanje - Usluga pranja rublja
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Potrošni laboratorijski materijal

Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal - ODLUKA
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal - PONIŠTENJE

Lož ulje za grijanje

Dokumentacija za nadmetanje - Lož ulje za grijanje
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Lož ulje za grijanje - ODLUKA

Pregled dokumentacije za nadmetanje 2013

Izvođenje radova na sanaciji krova

Dokumentacija za nadmetanje - Sanacija krova
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Sanacija krova - Izmjena
Dokumentacija za nadmetanje - Izmjena troškovnika

Potrošni laboratorijski materijal

Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal - IZMJENA
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik Dokumentacija za nadmetanje - Zapisnik
Dokumentacija za nadmetanje - Odluka

Ponovljeni postupak za 3 grupe predmeta nabave
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Dnevni obroci za bolesnike

Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike
Zapisnik
Odluka

Infektivni otpad

Dokumentacija za nadmetanje - Infektivni otpad
Troskovnik - Infektivni otpad
Zapisnik o otvaranju ponuda - Infektivni otpad
Odluka o odabiru - Infektivni otpad

Usluga pranja i glačanja rublja

Dokumentacija za nadmetanje - Pranje i glačanje rublja
Izmjena dokumentacije - Pranje i glačanje rublja
Troškovnik - Pranje i glačanje rublja

Pregled dokumentacije za nadmetanje 2012

Rublje

Dokumentacija za nadmetanje - usluga pranja bolničkog rublja

Infektivni otpad

Dokumentacija za nadmetanje - Infektivni otpad

Dnevni obroci za bolesnike

Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - ODLUKA O PONIŠTENJU
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - ISPRAVAK
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE - 1
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE - 2
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - PONIŠTENO