Pregled dokumentacije za nadmetanje 2024

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Licence za video on-line konzultacije, kompl 1.

Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Tehničke karakteristike
Poziv za dostavu ponuda.

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Nadogradnja licence poslužitelja na verziji 2022.

Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Tehničke karakteristike
Poziv za dostavu ponuda.

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Usluge pranja rublja.

Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Poziv za dostavu ponuda.

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Papirna konfekcija za higijensku potrebu.

Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Poziv za dostavu ponuda.

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: R – lijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Odgovor na upit

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: V - različito.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik grupa 1
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik grupa 2
Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik grupa 1 IZMJENA
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik grupa 2 IZMJENA
Odgovor na upit

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: B05BA – intravenske otopine za parenteralnu prehranu.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik grupa 1
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik grupa 2
Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: B01 – lijekovi s djelovanjem na mehanizam zgrušavanja krvi (otežavanje zgrušavanja).

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik IZMJENA
Odgovor na upit

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: B05BB – otopine koje utječu na ravnotežu elektrolita.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: A – Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik IZMJENA
Odgovor na upit

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Reagensi za biokemijski analizator „Cobas Integra 400Plus“.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Reagensi i ostali materijali za hematološki aparat.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Tehničke karakteristike
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Rabljeni RTG uređaj u Nemetovoj.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Tehničke karakteristike
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Najamnine za opremu – medicinski plinovi.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Održavanje IBIS-a.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Održavanje PIS-a i modula za obračun kamata.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Pregled dokumentacije za nadmetanje 2023

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje bolničkog otpada.

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponude i Troškovnik u predmetnom postupku: Preventivno i tekuće održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na lokaciji Nemetova 2 - komplet (1).

Poziv za dostavu ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponude, Troškovnik i Tehničke karakteristike u predmetnom postupku: Plinski analizator (1)

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: Plinski analizator (1)
Dokumentacija za nadmetanje - Tehničke karakteristike
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponude, Troškovnik i Tehničke karakteristike u predmetnom postupku: Kapnometar za IS (1)

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: Kapnometar za IS (1)
Dokumentacija za nadmetanje - Tehničke karakteristike
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: Popravak dizala na lokaciji Nemetova 2

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: Popravak dizala na lokaciji Nemetova 2
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: Dobava i postava bolničke signalizacije – komplet 1.

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: Dobava i postava bolničke signalizacije – komplet 1.
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: Usluge pranja rublja (ponovljeni postupak)

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: Usluge pranja rublja
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: Usluge pranja rublja

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: Usluge pranja rublja
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Zapisnik o pregledu i ocjeni
Odluku o poništenju

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: B01AB05 - Antitrombotici

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: B01AB05 - Antitrombotici
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Zapisnik o pregledu i ocjena ponude
Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda, Troškovnik i Tehničke karakteristike u predmetnom postupku: Licence za video on-line konzultacije, komplet 1

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: Licence za video on-line konzultacije, komplet 1
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Tehničke karakteristike
Zapisnik o pregledu i ocjena ponude
Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: R - lijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: R - lijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA
Odgovor na upit
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik - IZMJENA
Odgovor na upit - IZMJENA
Zapisnik o pregledu i ocjena ponude
Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: B05BB - otopine koje utječu na ravnotežu elektrolita

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: B05BB - otopine koje utječu na ravnotežu elektrolita
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA
Zapisnik o pregledu i ocjena ponude
Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: V - različito

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: V - različito
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik grupa 1
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik grupa 2
Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA
Odgovor na upit
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik grupa 1 - IZMJENA
Zapisnik o pregledu i ocjena ponude
Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: B01 - lijekovi s djelovanjem na mehanizam zgrušavanja krvi

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik u predmetnom postupku: B01 - lijekovi s djelovanjem na mehanizam zgrušavanja krvi
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA
Odgovor na upit
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik - IZMJENA
Zapisnik o pregledu i ocjena ponude
Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda, Troškovnik i Tehničke karakteristike u predmetnom postupku: Reagensi i ostali materijal za hematološki aparat

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: Reagensi i ostali materijal za hematološki aparat
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Tehničke karakteristike
Zapisnik o pregledu i ocjena ponude
Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda, Troškovnik i Tehničke karakteristike u predmetnom postupku: Bronhoskop

Poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku: Bronhoskop
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Tehničke karakteristike
Zapisnik o pregledu i ocjena ponude
Odluka o odabiru

Usluga redovitog čišćenja bolnice

Usluga redovitog čišćenja bolnice - Poziv na dostavu ponude
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Odgovor na upit
Odluka o poništenju

 

Pregled dokumentacije za nadmetanje 2022

RADOVI NA UREĐENJU I PRILAGODBI PROSTORA na lokaciji NEMETOVA 2

Radovi na uređenju i prilagodbi prostora na lokaciji NEMETOVA 2 - Poziv na dostavu ponude
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

IZRADA PROJEKTA ZA MINIMALNE TEHNIČKE UVJETE

Izrada projekta za MINIMALNE TEHNIČKE UVJETE - Poziv na dostavu ponude
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

RADOVI NA RAZVOĐENJU CIJEVI I SUSTAVA ZA KISIK I
MEDICINSKE PLINOVE I INSTALACIJA POSTROJENJA ZA PLINOVE

Radovi na razvođenju cijevi i sustava za kisik i medicinske plinove i instalacije postrojenja za plinove - Poziv na dostavu ponude
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

RADOVI NA PRESELJENJU IT SUSTAVA -
servera, opreme, kabliranje, osiguravanje rezervnog napajanja

Radovi na preseljenju IT sustava - Poziv na dostavu ponude
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

 

Pregled dokumentacije za nadmetanje 2019

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Usluge pranja rublja
Dokumentacija o nabavi za postupak jednostavne nabave - Usluge pranja rublja
Dokumentacija za nadmetanje - Poziv na dostavu ponude za usluge pranje rublja
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik

 

Pregled dokumentacije za nadmetanje 2015

Medicinski plinovi

Dokumentacija za nadmetanje - Medicinski plinovi
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Medicinski plinovi - ODLUKA
 

Reagensi za alergološka određivanja

Dokumentacija za nadmetanje - Reagensi za alergološka određivanja
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Reagensi za alergološka određivanja - ODLUKA
 

Dnevni obroci za bolesnike (zajutrak, ručak, večera)

Dokumentacija za nadmetanje - Dnevni obroci za bolesnike
Dokumentacija za nadmetanje - Dnevni obroci za bolesnike - ODLUKA
 

Potrošni medicinski materijal

Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni medicinski materijal
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni medicinski materijal - ODLUKA
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni medicinski materijal - PONIŠTENJE
 

Usluga pranja rublja

Dokumentacija za nadmetanje - Usluga pranja rublja
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
 

Potrošni laboratorijski materijal

Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal - ODLUKA
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal - PONIŠTENJE
 

Lož ulje za grijanje

Dokumentacija za nadmetanje - Lož ulje za grijanje
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Lož ulje za grijanje - ODLUKA
 

Pregled dokumentacije za nadmetanje 2013

Izvođenje radova na sanaciji krova

Dokumentacija za nadmetanje - Sanacija krova
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
Dokumentacija za nadmetanje - Sanacija krova - Izmjena
Dokumentacija za nadmetanje - Izmjena troškovnika
 

Potrošni laboratorijski materijal

Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal - IZMJENA
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik Dokumentacija za nadmetanje - Zapisnik
Dokumentacija za nadmetanje - Odluka

Ponovljeni postupak za 3 grupe predmeta nabave
Dokumentacija za nadmetanje - Potrošni laboratorijski materijal
Dokumentacija za nadmetanje - Troškovnik
 

Dnevni obroci za bolesnike

Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike
Zapisnik
Odluka
 

Infektivni otpad

Dokumentacija za nadmetanje - Infektivni otpad
Troskovnik - Infektivni otpad
Zapisnik o otvaranju ponuda - Infektivni otpad
Odluka o odabiru - Infektivni otpad
 

Usluga pranja i glačanja rublja

Dokumentacija za nadmetanje - Pranje i glačanje rublja
Izmjena dokumentacije - Pranje i glačanje rublja
Troškovnik - Pranje i glačanje rublja
 

Pregled dokumentacije za nadmetanje 2012

Rublje

Dokumentacija za nadmetanje - usluga pranja bolničkog rublja

Infektivni otpad

Dokumentacija za nadmetanje - Infektivni otpad

Dnevni obroci za bolesnike

Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - ODLUKA O PONIŠTENJU
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - ISPRAVAK
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE - 1
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE - 2
Dokumentacija za nadmetanje - Nabava dnevnih obroka za bolesnike - PONIŠTENO